Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Linaa
2150 498a 500
Reposted byolcladylena
Linaa
Linaa
Linaa
1636 a431 500
Linaa
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Linaa
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
3304 aeb6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
Linaa
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
0680 f287
Linaa
0651 eb35
Linaa
0630 d199 500
Linaa
0551 044d
Linaa
0718 2d65 500
Reposted fromPoranny Poranny viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa

Ludzie zbyt często myślą o nas miłe rzeczy nie mówiąc nam o tym...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaRoaraAvis RoaraAvis
Linaa
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz…
— Stanisław Lem
Linaa
nie powiem, jak mi ciebie brak,
bo nie ma takich słów
— video
Linaa
5704 3191
Reposted byguguwindybaytruerisadiffusedmindcherrycokee
Linaa
5688 e89d
Reposted bytherivernymphRoaraAvis
Linaa
5687 ac8d
Reposted bybractwosamopogardywruchujednostajniepopierdolonympersona-non-gratapralinakrybuspierotcatchdimomentlatchontomymindsadnessdove
Linaa
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl