Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Linaa
Spotkałem kiedyś płomień o zielonych oczach, zimnych dłoniach i gorących wargach.
Dotknąłem kiedyś duszy, tak niespokojnej i gwałtownej jak podmuch górskiego wiatru.
Znalazłem kiedyś gwiazdę na wschodzie, jaśniejszą od wszystkich innych, którą nazwałem imieniem moich marzeń.
— mikołaj bajorek
Reposted fromte-quiero te-quiero viapikkumyy pikkumyy
Linaa
3167 df40 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
Linaa

Serce ma swoją pamięć.

Reposted fromresort resort viacudownezycie cudownezycie
5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacudownezycie cudownezycie
Linaa
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Linaa
Rozpierdala mnie dziś samotność.
Linaa
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viapersona-non-grata persona-non-grata
Linaa
Linaa
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
Linaa
0147 5220 500
Linaa
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaKwiatyKawaPapierosy KwiatyKawaPapierosy
Linaa
7504 6066
Anna Swierczyńska
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Linaa
6081 15b3 500
247 dni
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
9169 892b 500
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Linaa
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiammistake iammistake
Linaa
"Pozwoliłem jej odejść, ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego, a teraz, kiedy jej nie ma, zastanawiam się, czy nie trzeba było samemu stać się kimś lepszym."
— Atticus, Miała dzikie serce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamarciix marciix
Linaa
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viamarciix marciix
Linaa
9298 d246 500
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl