Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Linaa
4050 0f4a 500
Reposted fromxawery xawery
Linaa

Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.

Reposted fromxawery xawery
Linaa
4084 4504 500
Reposted fromxawery xawery
Linaa
Reposted frommrrru mrrru viaou ou
Linaa
Reposted frommrrru mrrru viaou ou
Linaa
Linaa
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaou ou
Linaa

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viamamzawieszke mamzawieszke
Linaa

"Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych."

— ?
Reposted fromnatelle natelle viamamzawieszke mamzawieszke
Linaa
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
Linaa
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
Linaa
Ludzie zapomną co mówisz, co robisz, ale nigdy nie zapomną tego, jak się przy Tobie czuli.
— ja i tak się boję, że zapomnisz
Linaa
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viamamzawieszke mamzawieszke
Linaa
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viamamzawieszke mamzawieszke
Linaa
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viamamzawieszke mamzawieszke
Linaa
0655 d8af 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
Linaa
Linaa
5107 7be0 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viamarciix marciix
Linaa
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
Linaa
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl