Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Linaa
1260 c33e
Reposted fromwillyoudrawme willyoudrawme viazoou zoou
Linaa
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viazdzir zdzir
Linaa
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
Linaa
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaohfucktycznie ohfucktycznie
Linaa

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
Linaa
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viaohfucktycznie ohfucktycznie
Linaa
5513 7c12 500
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie
Linaa
4880 b7d4 500
Reposted frommoai moai viaohfucktycznie ohfucktycznie
Linaa
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Linaa
1387 29ee 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie vialekkaprzesada lekkaprzesada
Linaa
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba vialekkaprzesada lekkaprzesada
Linaa
3002 bc89 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viashabbadoo shabbadoo
Linaa
2461 61f7 500
Reposted fromnenya nenya viakurwajegomac kurwajegomac
Linaa
7938 a03a 500
z książki R. J. Palacio - "365 dni cudowności"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakurwajegomac kurwajegomac
Linaa
Jestem w takim miejscu w życiu, że nie wiem, czy jest to początek, czy czegoś koniec. Błąkam się w sobie. Najtrudniej jest znieść konieczność zmiany marzeń i pragnień. Ja wiem, że tak miało być, tylko dlaczego akurat teraz. Chciałabym, żeby było po mojemu. Chyba jak każdy. Tęsknie do czegoś, co nie miało szansy się wydarzyć. Brak tego czegoś wzbudza we mnie poczucie samotności i nieszczęścia jednocześnie. W mojej głowie nie tu miałam być, nie tu, gdzie teraz jestem. Przecież miałam inny plan. 
Reposted fromkurwajegomac kurwajegomac viamarciix marciix
Linaa
8445 d8e8 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianiskowo niskowo
Linaa
potrzebuję wiosny.
— teraz
Reposted fromrol rol viasorriso sorriso
Linaa
5451 2d74
Linaa
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Linaa
8841 2961 500
Reposted fromoll oll vianotperfectgirl notperfectgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl